تهران، نارمک، بزرگراه رسالت، چهارراه سرسبز، پلاک 713، واحد 1

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در رنگ بازار

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالا و خدمات به استثنا موارد معاف مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. بر اساس ماده ۵ قانون صدرالارشاره، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازا می باشد؛ بنابر این در مواری که کالا به موجب قراردادهای منعقده وارد و یا عرضه شده باشد و دفاتر قانونی و اسناد و مدارک صاحب کالا و ارائه دهنده خدمات این موضوع را اثبات نماید، ماخذ مالیات موضوع ماده ۱۴ ، کمیسیون پرداخت شده می باشد.

به استناد ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمولین مالیات باید در قبال عرضه کالا و خدمات، صورت حساب و یا صورت وضعیتی با رعایت قانون نظام صنفی و دستورالعمل شماره ۱۷۲۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۳ صادر و مالیات و عوراض کالای خود را پرداخت نمایند.

از آنجا که مقررات مالیات بر ارزش افزوده به صورت مرحله ای اجرا می‌شود، خریداران و کارفرمایان نیز می بایست نسبت به ثبت نام عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات اطمینان حاصل نمایند، به همین منظور سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مشمولین می‌کند در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، تامین کنندگان به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

۱- تامین کنندگانی که دارای گواهی نامه معتبر ارزش افزوده هستند، جهت بهره بردن از مزایای قانون مذکور موظف به ارسال گواهی نامه خود به ایمیل documentation@rangbazar.com می باشند. (پس از تایید مدارک و کسر کمیسیون، پرداختی انجام خواهد شد)

۲- تامین کنندگانی که فاقد گواهی نامه معتبر می باشند، یا مشمول قانون نمی باشند و یا اقدام به عرضه کالای معاف از مالیات می کنند.

دسته اول:

۱- قیمت کالا روی وبسایت( مبلغ اصلی کالا + ۹% مالیات از سمت تأمین کننده)

۳۰۰,۰۰ + ۲۷,۰۰۰ = ۳۲۷,۰۰۰

۲- مبلغ کارمزد کسر شده از سمت رنگ بازار (نرخ کمیسیون رنگ بازار * مبلغ اصلی کالا)

۴۵,۰۰۰ = ۱۵% * ۳۰۰,۰۰۰

۳- محاسبه ۹% مالیات مبلغ کارمزد(مبلغ کارمزد کسر شده از سمت رنگ بازار * ۹% مالیات)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ۴,۰۵۰ = ۹% * ۴۵,۰۰۰

۴- مبلغ نهایی پرداختی تامین کننده ( ۹% مالیات مبلغ کارمزد کسر شده + مبلغ کارمزد کسر شده از سمت رنگ بازار)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۴۹,۰۵۰ = ۴۵,۰۰۰ +۴,۰۵۰

۵- دریافتی تامین کننده(قیمت روی وبسایت – مبلغ نهایی پرداختی تامین کننده)

۳۲۷٫۰۰۰ – ۴۹٫۰۵۰ = ۲۷۷,۹۵۰

دسته دوم:

۱- قیمت کالا روی وبسایت( مبلغ اصلی کالا + ۹% مالیات از سمت تأمین کننده)

۳۰۰,۰۰ + ۰ = ۳۰۰,۰۰۰

۲- مبلغ کارمزد کسر شده از سمت رنگ بازار( مبلغ اصلی کالا * نرخ کمیسیون رنگ بازار)

۴۵,۰۰۰ = ۱۵% * ۳۰۰,۰۰۰

۳- محاسبه ۹% مالیات مبلغ کارمزد(مبلغ کارمزد کسر شده از سمت رنگ بازار * ۹% مالیات)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ۴,۰۵۰ = ۹% * ۴۵,۰۰۰

۴- مبلغ نهایی پرداختی تامین کننده ( ۹% مالیات مبلغ کارمزد کسر شده + مبلغ کارمزد کسر شده از سمت رنگ بازار)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۴۹,۰۵۰ = ۴۵,۰۰۰ +۴,۰۵۰

۵- دریافتی تامین کننده(قیمت روی وبسایت – مبلغ نهایی پرداختی تامین کننده)

۳۰۰٫۰۰۰ – ۴۹٫۰۵۰ = ۲۵۰,۹۵۰