تهران، نارمک، بزرگراه رسالت، چهارراه سرسبز، پلاک 713، واحد 1

بررسی عملکرد فروش

بررسی عملکرد فروش

به منظور بررسی عملکرد فروشگاه خود در بازه های زمانی متفاوت از منوی «گزارش ها»، گزینه «بررسی عملکرد فروش» را انتخاب کنید. در صفحه باز شده گزارش های فروش و سفارش های شما در قالب چهار سربرگ برای شما نمایش داده می‌شود.

سربرگ «گزارش ماهانه فروش»

این سربرگ، اطلاعات مربوط به عملکرد فروشنده در یک ماه گذشته و مقایسه آن با ماه پیش را نمایش می‌دهد.
در ادامه گزینه های موجود در این گزارش به اختصار شرح داده شده است.

فروش ناخالص: مجموع فروش در بازه زمانی مشخص شده می‌باشد. این مبلغ بدون در نظر گرفتن وضعیت سفارش محاسبه شده و تفاوت این گزینه با فروش خالص سفارشاتی هستند که به هر دلیل لغو شده، رسیدگی نشده و یا به دست مشتری نرسیده است.

فروش ناخالص کالاها: این گزینه تعداد کالاهای فروخته شده در بازه زمانی مشخص شده بدون در نظر گرفتن وضعیت سفارش می‌باشد.

فروش از دست رفته: این گزینه تخمین مجموع سفارش های لغو شده توسط فروشنده و میزان سفارش بالقوه محصولات ناموجودی که در بازه زمانی مشخص شده گذشته فروش داشته اند می‌باشد.

برترین ها: این گزینه پرفروش ترین برند، شاخه و کالا را مشخص و میزان فروش ناخالص آن ها را نمایش می‌دهد.

توجه: در سه گزینه اول مقادیر با سی روز گذشته مقایسه می شود، در صورت افزایش فروش به رنگ سبز و در صورت کاهش قرمز نمایش داد ه می‌شود.

در ادامه این صفحه می‌توانید میزان فروش خود را بر اساس شاخه، برند و محدوده زمانی(۷ روز، ۴ هفته، ۳ ماه یا ۶ ماه گذشته) بررسی و مقایسه کنید.

سربرگ «شاخه ها»

در این سربرگ جدولی از عملکرد فروش خود را در شاخه های مختلف می‌توانید مشاهده کنید و امکان انتخاب بازه زمانی برای ارائه این گزارش فراهم شده است. در سطر اول، گزارش از تمامی شاخه ها و در سطر های بعدی گزارش به تفکیک هر شاخه محصول به طور جداگانه ارائه می شود.

در این صفحه این امکان برای شما فراهم شده است که با کلیک بر روی گزینه «Select KPIs»، گزارش را بر اساس موارد مختلف که در ادامه توضیح داده شده است فیلتر کنید.

گزارش کلی فروش

درصد تاثیر: این ستون تاثیر هر شاخه در فروش کلی فروشنده در مقایسه با دوره مشابه قبل را در قالب درصد نمایش می دهد.

مقدار/ میزان: این ستون میزان تغییر فروش را نسبت به دوره مشابه قبل در هر شاخه محاسبه می‌کند.

مقایسه با دوره قبل: این ستون میزان کلی فروش در هر شاخه را برای شما نمایش می‌دهد.

وضعیت عملکرد: این ستون میزان تغییر فروش را نسبت به دوره مشابه پیشین در هر شاخه بر حسب درصد مشخص می کند.

کالای فروخته شده

مقدار/ میزان: این ستون تعداد کالاهای فروش رفته در هر شاخه را برای شما نمایش می‌دهد.

مقایسه با دوره قبل: این ستون میزان تغییر تعداد کالاهای فروش رفته در هر شاخه را نسبت به دوره مشابه قبل محاسبه می‌کند.

وضعیت عملکرد: این ستون میزان تغییر تعداد کالاهای فروش رفته در هر شاخه را نسبت به دوره مشابه پیشین بر حسب درصد محاسبه می کند.(درصد رشد تعداد کالاهای فروخته شده)

کالاهای موجود

مقدار/ میزان: این ستون تعداد کالاهای موجود در آخرین روز این دوره متناسب با هر شاخه نمایش می‌دهد.

مقایسه با دوره قبل: این ستون میزان تغییر تعداد کالاهای موجود آخرین روز این دوره را نسبت به آخرین روز دوره مشابه قبل در هر شاخه محاسبه می‌کند.

وضعیت عملکرد: این ستون میزان تغییر تعداد کالاهای موجود آخرین روز این دوره را نسبت به دوره مشابه پیشین در هر شاخه بر حسب درصد مشخص می کند.(درصد رشد کالاهای موجود)

تعداد بازدید محصول

مقدار/ میزان: این ستون دفعات بازدید محصولات هر شاخه را نمایش می‌دهد.

مقایسه با دوره قبل: این ستون میزان تغییر تعداد دفعات بازدید محصول را نسبت به دوره مشابه قبل در هر شاخه محاسبه می‌کند.

وضعیت عملکرد: این ستون میزان تغییر تعداد دفعات بازدید محصول  را نسبت به دوره مشابه قبل در هر شاخه بر حسب درصد مشخص می کند.(درصد رشد بازدید از محصول)

بازدیدهای منجر به خرید

مقدار/ میزان: این ستون دفعات بازدید از محصولات هر شاخه که منجر به خرید شده است را نمایش می‌دهد.

مقایسه با دوره قبل: این ستون میزان تغییر تعداد دفعات بازدید از محصولات هر شاخه که منجر به خرید شده است را نسبت به دوره مشابه قبل نمایش می‎‌دهد.

وضعیت عملکرد: این ستون میزان تغییر تعداد دفعات بازدید از محصولات هر شاخه که منجر به خرید شده است را نسبت به دوره مشابه قبل بر حسب درصد مشخص می کند.(درصد رشد تعداد دفعات بازدید از محصولات هر شاخه که منجر به خرید شده است)

میانگین قیمت فروش

مقدار/ میزان: این ستون میانگین قیمت فروش محصولات هر شاخه را نمایش می‌دهد.

مقایسه با دوره قبل: این ستون میانگین قیمت فروش محصولات هر شاخه را نسبت به دوره مشابه قبل نمایش می‎‌دهد.

وضعیت عملکرد: این ستون میانگین قیمت فروش محصولات هر شاخه را نسبت به دوره مشابه قبل بر حسب درصد مشخص می کند.(درصد رشد میانگین قیمت فروش محصولات هر شاخه)

میانگین فروش ناخالص محصولات موجود

مقدار/ میزان: این ستون میانگین فروش ناخالص محصولات موجود در هر شاخه را نمایش می‌دهد.

مقایسه با دوره قبل: این ستون میانگین فروش ناخالص محصولات موجود در هر شاخه را نسبت به دوره مشابه قبل نمایش می‎‌دهد.

وضعیت عملکرد: این ستون میانگین فروش ناخالص محصولات موجود در هر شاخه را نسبت به دوره مشابه قبل بر حسب درصد مشخص می کند.(درصد رشد میانگین فروش ناخالص محصولات موجود در هر شاخه)

 دریافت فایل  اکسل عملکرد کلی فروش  بر اساس شاخه

برای دریافت فابل اکسل عملکرد فروش خود بر اساس شاخه، مراحل زیر را طی کنید:

۱٫ بر روی گزینه «Export» کلیک کنید.

۲٫ بر روی «لینک دانلود» در قسمت لیست درخواست فایل‌های خروجی کلیک کنید.

همانند سربرگ شاخه ها با ورود به سربرگ های «برندها» و «محصولات» می‌توانید عملکرد فروش خود را بر اساس برند ها و محصولات خود مشاهده کنید.

سربرگ «گزارش کلی فروش»

در این سربرگ سه نمودار «مجموع سفارش‌ها»، «مجموع فروش» و «مجموع درآمد حاصل از فروش» به طور جداگانه نمایش داده شده است.

مجموع سفارش‌ها

این نمودار مجموع سفارش های دریافتی در بازه زمانی انتخاب شده را صرف نظر از سفارش‌های لغو شده، تحویل ناموفق یا بازگشتی نمایش می‌دهد.

مجموع فروش

این نمودار مجموع فروش ناخالص در بازه زمانی انتخاب شده را صرف نظر از سفارش‌های لغو شده، تحویل ناموفق، بازگشتی و اعمال کمیسیون نمایش می‌دهد.

مجموع درآمد حاصل از فروش

این نمودار مجموع فروش خالص در بازه زمانی انتخاب شده را با احتساب کسر کمیسیون و دیگر هزینه ها(جریمه لغو سفارش، هزینه انبارداری، هزینه حمل و …) نمایش می‌دهد.